Η ΠΡΩΤΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

«η χρήση των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς είναι δωρεάν για όλους τους δημότες ,από 1/1/2013,στο όνομα του δικαιώματος στην κινητικότητα.
Μετά από δημοψήφισμα, όπου το 77,5% του πληθυσμού αποφάνθηκε υπερ της δωρεάν χρήσης των ΜΜΜ για όλους»

Και μετά μας λένε ότι δεν είναι σημαντική η θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων μετά από πρωτοβουλία πολιτών!!

Advertisements

Για τη δημοκρατική λειτουργία δικτύου συνελεύσεων.

Ερωτήματα:
Μπορεί μια συνέλευση να παίρνει αποφάσεις μέσω διαδικτύου;
Υπάρχει ζήτημα απαρτίας;
______________________________________
1. Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου δημιουργεί παρεξηγήσεις. Είναι αναποτελεσματική.
2. α. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί χρήστες του διαδικτύου.
β. Πριν της ψήφου πρέπει να προηγείται διαβούλευση. Μόνο η φυσική παρουσία μπορεί να εγγυηθεί τη στοιχειώδη συμμετοχή στη διαβούλευση και την συναπαιτούμενη παρρησία.
3. Αν οι αποφάσεις δεν παίρνονται μέσω συνέλευσης αλλά μέσω διαδικτύου (εξαιρουμένων όσων αδυνατούν να συμμετέχουν λόγω απόστασης) τότε σιγά σιγά δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο για τη φυσική παρουσία στις συνελεύσεις οπότε το (1) και (2).
4. Υποτίθεται πως δεν υπάρχει κανείς που να θεωρεί πως έχει τις μοναδικά υπέροχες απόψεις-θέσεις. Επομένως όλοι μας νοιώθουμε ότι εκπροσωπούμεθα στη συζήτηση της συνέλευσης (άλλωστε υπάρχει και η διαδικτυακή διαρκής διαβούλευση) αλλά και εν τέλει στη ψηφοφορία της συνέλευσης.
5. Λόγω του (4) δεν πρέπει να υπάρχει όριο συμμετοχής για απαρτία. Κάθε φορά όμως η συνέλευση πρέπει να συνυπολογίζει τον αριθμό των συμμετεχόντων και την κρισιμότητα των αποφάσεων.
6. Στη περίπτωση που οι απόντες διαφωνούν ριζικά με κάποια απόφαση μπορούν να επαναφέρουν το ζήτημα σε μια επόμενη συνέλευση.
7. Αν η καινούρια απόφαση αντιτίθεται στη προηγούμενη θα πρέπει ίσως να ισχύει αν η συνέλευση έχει συγκρίσιμη ή και μεγαλύτερη συμμετοχή μ’ αυτήν στην οποία πάρθηκε η απόφαση. Κι αυτό όμως είναι στη κρίση της συνέλευσης.

http://diastavrumenapira.wordpress.com

Το ελβετικό Σύνταγμα όπως έχει διαμορφωθεί μέσα απ’ τη ψήφο των πολιτών τα τελευταία 150 χρόνια.

Το ελβετικό Σύνταγμα όπως έχει διαμορφωθεί μέσα απ’ τη ψήφο των πολιτών τα τελευταία 150 χρόνια..

μέσω Το ελβετικό Σύνταγμα όπως έχει διαμορφωθεί μέσα απ’ τη ψήφο των πολιτών τα τελευταία 150 χρόνια..